Pliki

Adds new files to the selected theme.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Gallery or click the Gallery icon on the Standard bar -
New Theme button - Files tab.


Format pliku

Wybierz typ pliku, który chcesz dodać.

Znalezione pliki

Wyświetla listę dostępnych plików. Zaznacz pliki, które chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj. Aby dodać wszystkie pliki z listy, kliknij przycisk Dodaj wszystko.

Znajdź pliki

Odszukaj katalog zawierający pliki, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodaj

Dodaje zaznaczone pliki do bieżącego motywu.

Dodaj wszystko

Dodaje wszystkie pliki z listy do bieżącego motywu.

Podgląd

Wyświetla lub ukrywa podgląd wybranego pliku.

Okienko podglądu

Wyświetla podgląd zaznaczonego pliku.

Please support us!