Pliki

Dodaje nowe pliki do wybranego motywu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Galeria lub kliknij ikonę Galeria na pasku Standardowy -
przycisk Nowy motyw - karta Pliki.


Typ pliku

Wybierz typ pliku, który chcesz dodać.

Znalezione pliki

Wyświetla listę dostępnych plików. Zaznacz pliki, które chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj. Aby dodać wszystkie pliki z listy, kliknij przycisk Dodaj wszystko.

Znajdź pliki

Odszukaj katalog zawierający pliki, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodaj

Dodaje zaznaczone pliki do bieżącego motywu.

Dodaj wszystko

Dodaje wszystkie pliki z listy do bieżącego motywu.

Podgląd

Wyświetla lub ukrywa podgląd wybranego pliku.

Okienko podglądu

Wyświetla podgląd zaznaczonego pliku.

Prosimy o wsparcie!