Galeria

Otwiera obszar Galerii w panelu bocznym, z którego wybrać można obrazy i pliki dźwiękowe do wstawienia do dokumentu.

Zawartość Galerii można wyświetlić w postaci ikon lub ikon opatrzonych tytułem i informacją o ścieżce.

Aby powiększyć lub pomniejszyć widok pojedynczego obiektu w Galerii, należy kliknąć go dwukrotnie lub zaznaczyć, a następnie nacisnąć klawisz spacji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Multimedia - Galeria lub otwórz pasek Standardowy, następnie kliknij

Ikona

Galeria


Themes are listed on the left side of the Gallery.Click a theme to view the objects associated with the theme.

To insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.

Wstawianie obiektów z Galerii

Kopiowanie elementów graficznych z Galerii

Dodawanie elementów graficznych do Galerii

Dodawanie nowych plików do Galerii

Aby dodać plik do Galerii, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy motyw i wybrać Właściwości z menu kontekstowego, a następnie kliknąć kartę Pliki i przycisk Dodaj. Można także kliknąć obiekt w bieżącym dokumencie i przeciągnąć go do okna Galerii, przytrzymując naciśnięty przycisk.

Nowy motyw

Adds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy motyw w Galerii powoduje uzyskanie dostępu do następujących poleceń:

Usuń

Usuwa bieżący wybór. Jeśli zaznaczonych jest wiele obiektów, wszystkie zostaną usunięte. W większości przypadków pytanie o potwierdzenie pojawia się przed usunięciem obiektów.

W zależności od kontekstu usunięcie powoduje fizyczne skasowanie obiektu z nośnika danych lub tylko zaprzestanie jego wyświetlania.

Wybranie polecenia Usuń w Galerii powoduje usunięcie pozycji z Galerii, pozostawiając sam plik nienaruszony.

Zmień nazwę

Umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego obiektu. Wybranie polecenia Zmień nazwę zaznacza nazwę i umożliwia bezpośrednie wprowadzenie nowej. Użyj klawiszy strzałek, aby umieścić kursor na początku lub końcu nazwy, w celu usunięcia lub uzupełnienia jej części lub zmiany położenie kursora.

Aktualizuj

Aktualizuje widok w oknie lub zaznaczonym obiekcie.

Właściwości

W oknie dialogowym Właściwości (nazwa motywu) znajdują się następujące karty:

Ogólne

Karta Ogólne zawiera listę ogólnych właściwości bieżącego motywu.

Pliki

Adds new files to the selected theme.

Wstaw

Otwiera podmenu Galerii umożliwiające wybranie między wstawieniem Kopii i Łącza. Wybrany obiekt Galerii jest wstawiany do bieżącego dokumentu jako kopia lub tworzone jest łącze do niego.

warning

W przypadku zaznaczenia obiektu w dokumencie wstawienie spowoduje jego zastąpienie.


Podgląd

Wyświetla zaznaczony element w Galerii w maksymalnych rozmiarach. Dwukrotne kliknięcie podglądu przywraca normalny widok Galerii.

Prosimy o wsparcie!