Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Spacja nierozdzielająca

Wstawia spację utrzymującą sąsiadujące znaki obok siebie w przypadku podziału wiersza.

Łącznik nierozdzielający

Wstawia łącznik utrzymujący sąsiadujące znaki obok siebie w przypadku podziału wiersza.

Łącznik miękki

Wstawia w wyrazie niewidoczny, opcjonalny łącznik, który pojawi się i utworzy podział wiersza w przypadku, gdy będzie ostatnim znakiem wiersza.

Podział opcjonalny zerowej szerokości

Wstawia w słowie niewidoczną spację, która utworzy podział wiersza w przypadku, gdy będzie ostatnim znakiem wiersza. Funkcja dostępna przy włączonym złożonym układzie tekstu (CTL).

Word Joiner

Wstawia w słowie niewidoczną spację, która zachowa sąsiadujące słowa obok siebie na końcu wiersza. Funkcja dostępna przy włączonym złożonym układzie tekstu (CTL).

Znacznik od lewej do prawej

Wstawia znak kierunku tekstu, który ma wpływ na kierunek umieszczonego za nim tekstu. Funkcja dostępna przy włączonym złożonym układzie tekstu (CTL).

Znacznik od prawej do lewej

Wstawia znak kierunku tekstu, który ma wpływ na kierunek umieszczonego za nim tekstu. Funkcja dostępna przy włączonym złożonym układzie tekstu (CTL).

Prosimy o wsparcie!