Podpisywanie wyeksportowanego pliku PDF

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Podpisy cyfrowe.


Podpisy cyfrowe

Ta karta zawiera opcje związane z eksportem do podpisanego cyfrowo pliku PDF.

Prosimy o wsparcie!