Podpisy cyfrowe

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w dokumencie. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe - Podpisy cyfrowe.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Ogólne, kliknij przycisk Podpisy cyfrowe.

Wybierz Narzędzia - Makra - Podpis cyfrowy.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe.

Z pasków narzędzi:

Ikona podpisów cyfrowych

Podpis cyfrowy

Z paska stanu:

Kliknij pole Podpis na pasku stanu.


Korzystanie z podpisów cyfrowych

Plik musi zostać zapisany przed zastosowaniem do niego podpisu cyfrowego.

Musisz zapisać plik w formacie OpenDocument lub OOXML albo wyeksportować do pliku PDF, zanim będzie można zastosować do pliku podpis cyfrowy X509. Zanim będzie można zastosować podpis cyfrowy OpenPGP do pliku, musisz zapisać plik w formacie OpenDocument i zainstalować GnuPG w swoim systemie.

Podpis będzie podpisem XAdES dla ODF i OOXML, podpisem PAdES dla pliku PDF.

Lista

Wyświetla listę podpisów cyfrowych w bieżącym dokumencie.

Ikona Podpisana Ikona wskazuje na prawidłowy podpis cyfrowy, ikona znaku wykrzyknika Ikona wskazuje na nieprawidłowy podpis cyfrowy.

Patrz także: Podpisy cyfrowe.

Zobacz certyfikat

Otwiera okno dialogowe Zobacz certyfikat.

Podpisz Dokument

Otwiera okno dialogowe Wybierz certyfikat.

Usuń

Usuwa wybrany podpis z listy. Usuwa również wszystkie kolejne podpisy w przypadku PDF.

Uruchom Menedżera certyfikatów

Otwiera zainstalowanego menedżera certyfikatów systemu.

Prosimy o wsparcie!