Podpisy cyfrowe

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w dokumencie. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe - Podpisy cyfrowe.

Wybierz Narzędzia - Makra - Podpis cyfrowy.

Wybierz Plik - Właściwości - zakładka Ogólne i kliknij przycisk Podpisy cyfrowe.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.


Korzystanie z podpisów cyfrowych

Lista

Wyświetla listę podpisów cyfrowych w bieżącym dokumencie.

Ikona Podpisana Ikona wskazuje na prawidłowy podpis cyfrowy, ikona znaku wykrzyknika Ikona wskazuje na nieprawidłowy podpis cyfrowy.

Patrz także: Podpisy cyfrowe.

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Zobacz certyfikat

Otwiera okno dialogowe Zobacz certyfikat.

Podpisz Dokument

Otwiera okno dialogowe Wybierz certyfikat.

Usuń

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Please support us!