Okno dialogowe klasyfikacji dokumentu i akapitu

Stosuje zasady klasyfikacji do bieżącego dokumentu lub akapitu. Okno dialogowe pomaga w zestawieniu zasad klasyfikacji dokumentu lub akapitu przy użyciu predefiniowanych terminów klasyfikacji lub poprzez wprowadzenie niestandardowych terminów klasyfikacji. Okno dialogowe wyświetla kilka list predefiniowanych elementów, które są ładowane z pliku BAILS-xml TSCP.

Aby wykonać tę operację...

Włącz pasek narzędzi Klasyfikacja TSCP w Widok - Paski narzędzi - Klasyfikacja TSCP i kliknij przyciski Zarządzaj klasyfikacją dokumentu lub Zarządzaj klasyfikacją akapitu.


Zawartość

Pole tekstowe Zawartość wyświetla tekst klasyfikacji utworzony w oknie dialogowym i wyświetla istniejące terminy klasyfikacji dokumentu lub akapitu. Możesz dodać własne terminy oprócz istniejącego tekstu w polu i terminów klasyfikacji z pliku konfiguracyjnego zasad klasyfikacji.

Ikona pogrubiona (tylko klasyfikacja dokumentu)

Zastosuj pogrubione formatowanie znaków do warunków klasyfikacji dokumentu lub akapitu.

Podpisz akapit (tylko klasyfikacja akapitu)

Otwiera okno dialogowe Wybierz certyfikat, w którym można wybrać certyfikat używany do podpisania akapitu.

Ostatnio używane

Wyświetla listę ostatnio używanych terminów klasyfikacji.

Klasyfikacja

Lista Klasyfikacja zawiera przetłumaczone elementy Business Authorization Identification and Labeling Scheme (BAILS). Domyślne ustawienia LibreOffice to:

Międzynarodowe

Lista międzynarodowa zawiera nieprzetłumaczone elementy specyfikacji BAILS. Domyślne wartości to:

note

Listy rozwijane Klasyfikacja i Międzynarodowe są w rzeczywistości tą samą listą. Zmiana na jednej liście powoduje zmianę na drugiej.


Oznakowanie

Wyświetl listę istniejących wcześniej oznaczeń, które można dodać do pola tekstowego Zawartość. Kliknij dwukrotnie jeden wpis, aby dodać go do pola tekstowego zawartości w miejscu kursora. Oznaczenia są zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym zasad klasyfikacji.

Licencja

Wyświetla istniejące licencje własności intelektualnej. Kliknij dwukrotnie licencję, aby wyświetlić ją poniżej w polu Tekst części. Kliknij przycisk Dodaj, aby umieścić tekst licencji w polu Zawartość. Licencje są zdefiniowane w pliku konfiguracyjny zasady klasyfikacji.

Numer częsci

Wyświetla istniejące numery części własności intelektualnej. Kliknij dwukrotnie numer części, aby wyświetlić go poniżej w polu Tekst części, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby umieścić numer części w polu tekstowym Zawartość. Numery części są zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym zasady klasyfikacji.

Część tekstu:

Użyj tego pola, aby wprowadzić zawartość, która ma zostać dodana do pola tekstowego Zawartość.

Dodaj

Kliknij, aby dodać zawartość pola Tekst części do pola Zawartość.

note

Ustawienia okna dialogowego Klasyfikacja są częścią niestandardowych właściwości dokumentu.


Prosimy o wsparcie!