Pasek narzędzi klasyfikacji

Pasek Klasyfikacja zawiera narzędzia pomagające zabezpieczyć obsługę dokumentów.

Pasek narzędzi Klasyfikacja zawiera listy, które pomagają w wyborze zabezpieczenia dokumentu, zgodnie z polityką kategorii BAF i poziomami BAILS . Program LibreOffice doda niestandardowe pola we właściwościach dokumentu (Plik - Właściwości, karta Właściwości niestandardowe), aby przechowywać zasady klasyfikacji jako metadane dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Klasyfikacja TSCP


Poziomy

Domyślne poziomy klasyfikacji

LibreOffice dostarcza domyślne poziomy klasyfikacji dokumentu (BAILS). Są one posortowane poziomami z rosnącą wrażliwością danych dla firm:

Prosimy o wsparcie!