Certyfikat

Wybierz lub dodaj prawidłowy katalog certyfikatów Network Security Services, który będzie używany do podpisów cyfrowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Bezpieczeństwo, a w obszarze Ścieżka certyfikatu kliknij Certyfikat.


Dostępne ścieżki certyfikatów

Pokazuje listę katalogów certyfikatów Network Security Services, które mają być używane do podpisów cyfrowych.

Wybierz ścieżkę NSS

Otwiera okno wyboru plików, aby dodać do listy nowy katalog certyfikatów Network Security Services.

Prosimy o wsparcie!