Wiersz podpisu

Wstaw pole graficzne przedstawiające wiersz podpisu dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Wiersz podpisu

Z interfejsu z kartami:

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Wiersz podpisu.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania wiersza podpisu

Wstaw wiersz podpisu


Pole wiersza podpisu

W wierszu podpisu wyświetlana jest linia pozioma, oznaczenie lokalizacji, imię i nazwisko, stanowisko i adres e-mail osoby podpisującej.

Imię i nazwisko

Wstaw imię i nazwisko osoby podpisującej. Nazwa jest wyświetlana w polu graficznym wiersza podpisu.

Tytuł

Wprowadź tytuł osoby podpisującej. Tytuł jest wyświetlany w polu graficznym wiersza podpisu.

E-mail

Wprowadź adres e-mail osoby podpisującej. E-mail nie jest wyświetlany w polu graficznym wiersza podpisu, ale jest używany do podpisu cyfrowego.

Osoba podpisująca może dodawać komentarze

Pozwól osobie podpisującej na wstawianie komentarzy w oknie dialogowym Podpisz wiersz podpisu w momencie składania podpisu.

Pokaż datę podpisania w wierszu podpisu

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić datę podpisu w momencie, gdy dokument jest podpisany cyfrowo.

Instrukcje dla osoby podpisującej

Wstaw instrukcje dla osoby podpisującej. Instrukcje pojawiają się w oknie dialogowym Podpisz wiersz podpisu w momencie składania podpisu.

Prosimy o wsparcie!