Import i eksport HTML

Podczas eksportowania pliku do dokumentu HTML opis i właściwości pliku zdefiniowane przez użytkownika są dołączane jako znaczniki META między znacznikami HEAD eksportowanego dokumentu. Znaczniki META nie są wyświetlane w przeglądarce internetowej i służą do umieszczania na stronie internetowej informacji, takich jak słowa kluczowe dla wyszukiwarek. Aby ustawić właściwości bieżącego dokumentu, wybierz Plik – Właściwości, kliknij kartę Opis lub Właściwości niestandardowe, a następnie wpisz żądane informacje.

Podczas eksportu pliku do formatu HTML następujące właściwości są konwertowane na znaczniki META:

Własność ODF

Znaczniki HTML

Tytuł

<TITLE>

Temat

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

Słowa kluczowe

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

Opis

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

Właściwości niestandardowe

<META NAME="Niestandardowa nazwa pola" CONTENT="Niestandardowa nazwa pola">


note

Podczas importu pliku HTML zawierającego takie znaczniki META ich treść jest dodawana do odpowiednich pól właściwości pliku LibreOffice.


tip

Słowa kluczowe muszą być rozdzielone przecinkami. Słowo kluczowe może zawierać znaki białej spacji lub średniki.


Wskazówki dotyczące importu

Podczas importu dokumentu HTML zawartość następujących znaczników META jest automatycznie konwertowana na zawartość pól LibreOffice: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> i <META NAME="..." ...>, gdzie NAME ma wartość AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS lub CLASSIFICATION.

Skrypty, komentarze i znaczniki META umieszczone bezpośrednio przez znacznikiem TABLE są wstawiane do pierwszej komórki tabeli.

Skrypty i znaczniki meta umieszczone w nagłówku dokumentu HTML są importowane i zakotwiczane do pierwszego akapitu dokumentu.

Aby ustawić opcje importu znaczników HTML, wybierz pozycję - Ładowanie i zapisywanie - Zgodność z formatem HTML. Znany znacznik META musi zawierać znacznik "HTTP-EQUIV" lub "NAME". Jest on importowany jako komentarz programu LibreOffice. Jedynym wyjątkiem jest znacznik <META NAME="GENERATOR"...>, który zostaje pominięty.

Wskazówki dotyczące eksportu

Komentarze i pola skryptów znajdujące się na początku pierwszego akapitu dokumentu są eksportowane do nagłówka pliku HTML. Jeśli dokument rozpoczyna się od tabeli, pierwszy akapit znajdujący się w pierwszej komórce tej tabeli jest eksportowany do nagłówka dokumentu HTML.

Prosimy o wsparcie!