Lista dokumentów

Wyświetla listę otwartych dokumentów. Aby przejść do dokumentu, należy wybrać jego nazwę z listy.

Aby wykonać tę operację...

Choose Window - List of open documents.


Please support us!