Lista dokumentów

Wyświetla listę otwartych dokumentów. Aby przejść do dokumentu, należy wybrać jego nazwę z listy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Okno - Lista otwartych dokumentów.


Prosimy o wsparcie!