Nowe okno

Otwiera nowe okno z zawartością taką, jak w oknie bieżącym. Pozwala to jednocześnie przeglądać różne części tego samego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Okno - Nowe okno.


Zmiany w dokumencie wprowadzone w jednym oknie są automatycznie uwzględniane we wszystkich otwartych oknach dokumentu.

Prosimy o wsparcie!