Edycja słownika niestandardowego

Dodaje i usuwa wpisy używane podczas konwersji hangul/hanja.

Książka

Wybierz słownik użytkownika, który chcesz edytować.

Oryginał

Wybierz wpis z bieżącego słownika, który chcesz edytować. W tym polu można także wprowadzić nowy wpis. Aby przejść z pola Oryginał do pierwszego pola tekstowego w sekcji Sugestie, naciśnij klawisz Enter.

Sugestie (maks. 8)

Wpisz proponowany zamiennik dla wpisu, który został wybrany w polu Oryginał. Wyraz zastępczy może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Nowy

Dodaje bieżący wyraz zastępczy do słownika.

Usuń

Usuwa wybrany wpis.

Prosimy o wsparcie!