Opcje Hangul/Hanja

Określ opcje konwersji Hangul/Hanja.

Słowniki użytkownika

Wyświetla listę wszystkich słowników użytkownika. Zaznacz pole wyboru obok słownika, którego chcesz użyć. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok słownika, którego nie chcesz używać.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Nowy słownik, umożliwiające utworzenie nowego słownika.

Nazwa

Określa nazwę słownika. Aby wyświetlić nowy słownik w polu listy Słowniki użytkownika, kliknij przycisk OK.

Edycja

Otwiera okno dialogowe Edycja słownika niestandardowego, które umożliwia edycję słowników użytkownika.

Usuń

Usuwa zaznaczony słownik użytkownika.

Opcje

Określa dodatkowe opcje dla wszystkich słowników.

Ignoruj wyrazy postpozycyjne

Podczas przeszukiwania słownika ignoruje znaki pozycyjne na końcu wyrazów w języku koreańskim.

Ostatnio użyte na początku

Pokazuje ostatnio wybraną propozycję zamiany jako pierwszy wpis na liście.

Zamień wszystkie unikalne wpisy automatycznie

Automatycznie zamienia wyrazy mające tylko jeden proponowany wyraz zastępczy.

Prosimy o wsparcie!