Konwersja hangul/hanja

Konwertuje zaznaczony tekst koreański z hangul na hanja lub z hanja na hangul. Polecenie menu można wywołać tylko wtedy, gdy włączysz obsługę języków azjatyckich w - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne i jeśli zaznaczony jest tekst sformatowany w języku koreańskim.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Język - Konwersja hangul/hanja. Musi być włączona obsługa języków azjatyckich.


Oryginał

Wyświetla bieżący wybór.

Słowo

Wyświetla pierwszą sugestię zamiany ze słownika. Możesz edytować sugerowane słowo lub wpisać inne. Kliknij przycisk Znajdź, aby zastąpić oryginalne słowo odpowiednim słowem zastępczym.

Znajdź

Znajduje określony tekst hangul w słowniku i zastępuje go odpowiednim tekstem hanja. Kliknij Ignoruj, aby anulować wyszukiwanie.

Sugestie

Wyświetla wszystkie dostępne zamienniki w słowniku. Jeśli pole Zastąp znak po znaku jest włączone, zobaczysz siatkę znaków. Jeśli pole Zastąp znak po znaku nie jest zaznaczone, zobaczysz listę słów.

Format

Kliknij format, aby wyświetlić propozycje zamiany.

Hangul/hanja

Oryginalne znaki są zastępowane sugerowanymi znakami.

Hanja (Hangul)

Część hangul będzie wyświetlana w nawiasach po części hanja.

Hangul (Hanja)

Część hanja będzie wyświetlana w nawiasach po części hangul.

Hanja jako dopisek fonetyczny powyżej

Część hanja zostanie wyświetlona jako dopisek fonetyczny nad częścią hangul.

Hanja jako dopisek fonetyczny poniżej

Część hanja zostanie wyświetlona jako dopisek fonetyczny pod częścią hangul.

Hangul jako dopisek fonetyczny powyżej

Część hangul zostanie wyświetlona jako dopisek fonetyczny nad częścią hanja.

Hangul jako dopisek fonetyczny poniżej

Część hangul zostanie wyświetlona jako dopisek fonetyczny pod częścią hanja.

Konwersja

Standardowo w mieszanym zaznaczeniu złożonym ze znaków Hangul i Hanja wszystkie znaki Hangul są konwertowane na Hanja i odwrotnie. Aby dokonać konwersji tekstu tylko w jedną stronę, należy skorzystać z następujących opcji.

Tylko Hangul

Zaznacz, aby przekonwertować tylko hangul. Nie konwertuj hanja.

Tylko Hanja

Zaznacz, aby przekonwertować tylko hanja. Nie konwertuj hangul.

Ignoruj

Żadne zmiany nie zostaną wprowadzone do bieżącego wyboru. Do konwersji zostanie wybrane następne słowo lub znak.

Zawsze ignoruj

Żadne zmiany nie zostaną wprowadzone do bieżącego wyboru, a za każdym razem, gdy ten sam wybór zostanie wykryty, zostanie on automatycznie pominięty. Następne słowo lub znak zostanie wybrany do konwersji. Lista ignorowanych tekstów obowiązuje dla bieżącej sesji LibreOffice.

Zamień

Zastępuje wybór sugerowanymi znakami lub słowem zgodnie z opcjami formatu. Następne słowo lub znak zostanie wybrane do konwersji.

Zawsze zamień

Zastępuje wybór sugerowanymi znakami lub słowem zgodnie z opcjami formatu. Za każdym razem, gdy zostanie wykryty ten sam wybór, zostanie on automatycznie zastąpiony. Następny wyraz lub znak zostanie wybrany do konwersji. Lista tekstu zastępczego obowiązuje dla bieżącej sesji LibreOffice.

Zastąp znak po znaku

Zaznacz, aby przechodzić znak po znaku w wybranym tekście. Jeśli nie jest zaznaczone, zastępowane są pełne słowa.

Opcje

Otwiera okno Opcje hangul/hanja.

Prosimy o wsparcie!