Wyjście filtra XML

Wyświetla wyniki testu filtra XML.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Makra - Ustawienia filtrów XML.


Wyniki testu arkusza stylów XSLT importu lub eksportu są wyświetlane w oknie Wyjście filtra XML. Można również sprawdzić poprawność wyjścia filtra.

Waliduj

Sprawdza poprawność zawartości okna Wyjścia filtra XML.

Okno dzieli się na dwa obszary, a wyniki sprawdzania poprawności są wyświetlane w dolnej części.

Prosimy o wsparcie!