Testuj filtr XML

Testuje arkusze stylów XSLT stosowane w wybranym filtrze XML.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Ustawienia filtra XML.


Eksportuj

XSLT eksportu

Wyświetla nazwę pliku filtra XSLT, która został wpisana na stronie karty Transformacja..

Transformuj dokument

Wyświetla nazwę pliku z dokumentem, który ma zostać wykorzystany do przetestowania filtru XSLT.

Przeglądaj

Znajdź plik, do którego chcesz zastosować filtr eksportu XML. Kod XML przekształconego pliku jest otwierany w domyślnym edytorze XML po transformacji.

Bieżący dokument

Do przetestowania filtru zostanie użyty najbardziej otwarty plik, który spełnia kryteria filtru XML. Bieżący filtr eksportu XML przekształca plik, a wynikowy kod XML jest wyświetlany w oknie wyjściowym Filtr XML.

Importuj

XSLT importu

Wyświetla nazwę pliku filtra XSLT, która został wpisana na stronie karty Transformacja..

Szablon importu

Wyświetla nazwę pliku szablonu, która została wpisana na stronie karty Transformacja.

Transformuj plik

Pokaż źródło

Otwiera źródło XML wybranego dokumentu w domyślnym edytorze XML po zaimportowaniu.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku. Wybrany plik jest otwierany przy użyciu bieżącego filtra importu XML.

Ostatnio używany plik

Ponownie otwiera dokument, który był ostatnio otwierany w tym oknie dialogowym.

Prosimy o wsparcie!