Transformacja

Wprowadź lub edytuj informację o pliku dla filtru XML.

Aby wykonać tę operację...

Ustawienia filtrów XML, a następnie kliknij Nowy... lub Edycja....


DocType

Wprowadź DOCTYPE pliku XML.

Identyfikator publiczny służy do wykrycia filtru, gdy plik zostanie otwarty bez jego określenia.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku.

XSLT eksportu

Jeśli jest to filtr eksportu, pozwala określić nazwę pliku arkusza stylów XSLT używanego do eksportu.

XSLT importu

Jeśli jest to filtr importu, pozwala określić nazwę pliku arkusza stylów XSLT używanego do importu.

Szablon importu

Określa nazwę szablonu używanego do importu. Style w szablonie są zdefiniowane tak, żeby wyświetlać znaczniki XML.

Ścieżka do katalogu zawierającego szablon musi być podana w sekcji – LibreOffice – Ścieżki. Podczas otwierania pliku XML, którego filtr wykorzystuje szablon, szablon jest otwierany jako pierwszy. Szablon umożliwia odwzorowanie stylów LibreOffice do wyświetlania znaczników XML w dokumencie XML.

Prosimy o wsparcie!