Ogólne

Wprowadź lub edytuj ogólne informacje dotyczące filtru XML.

Aby wykonać tę operację...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Nazwa filtru

Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana w polu listy okna dialogowego Ustawienia filtrów XML. Wprowadzona nazwa musi być unikatowa.

Aplikacja

Określa aplikację używaną z filtrem.

Nazwa typu pliku

Określa nazwę wyświetlaną w polu Typ w oknach dialogowych plików. Wprowadzona nazwa musi być unikatowa. W przypadku filtrów importu nazwa jest wyświetlana w polu Pliki typu okien dialogowych Otwieranie. W przypadku filtrów eksportu nazwa jest wyświetlana w polu Format pliku okien dialogowych Eksportuj.

Rozszerzenie pliku

Określa rozszerzenie pliku używane, gdy plik jest otwierany bez określania filtra. Na podstawie rozszerzenia pliku LibreOffice określa, jakiego filtru użyć.

Komentarz

Umożliwia wprowadzenie komentarza (opcjonalne).

Please support us!