Ogólne

Wprowadź lub edytuj ogólne informacje dotyczące filtru XML.

Aby wykonać tę operację...

Ustawienia filtrów XML, a następnie kliknij Nowy... lub Edycja....


Nazwa filtru

Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana w polu listy okna dialogowego Ustawienia filtrów XML. Wprowadzona nazwa musi być unikatowa.

Aplikacja

Określa aplikację używaną z filtrem.

Nazwa typu pliku

Określa nazwę wyświetlaną w polu Typ w oknach dialogowych plików. Wprowadzona nazwa musi być unikatowa. W przypadku filtrów importu nazwa jest wyświetlana w polu Pliki typu okien dialogowych Otwieranie. W przypadku filtrów eksportu nazwa jest wyświetlana w polu Format pliku okien dialogowych Eksportuj.

Rozszerzenie pliku

Określa rozszerzenie pliku używane, gdy plik jest otwierany bez określania filtra. Na podstawie rozszerzenia pliku LibreOffice określa, jakiego filtru użyć.

Komentarze

Umożliwia wprowadzenie komentarza (opcjonalne).

Prosimy o wsparcie!