Ustawienia filtrów XML

Otwiera okno dialogowe Ustawienia filtra XML, w którym można tworzyć, edytować, usuwać i testować filtry do importowania i eksportowania plików XML.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Ustawienia filtra XML.

Z interfejsu z kartami:

W menu Narzędzia karty Narzędzia wybierz Ustawienia filtra XML.


Termin filtr XML jest dalej używany jako skrót od dokładniejszego określenia filtr oparty na XSLT.

Wyrażenie

Opis

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. Pliki XSLT są również nazywane arkuszami stylów XSLT.


note

Filtr eksportu XHTML tworzy prawidłowe pliki "XHTML 1.0 Strict" dla dokumentów programów Writer, Calc, Draw i Impress.


Lista filtrów

Zaznacz jeden lub kilka filtrów, a następnie kliknij jeden z przycisków.

Lista ukazuje nazwy i typy zainstalowanych filtrów.

  1. Kliknij filtr, aby go zaznaczyć.

  2. Naciśnij klawisz Shift i kliknij lub naciśnij klawisz i kliknij, aby zaznaczyć kilka filtrów.

  3. Kliknij dwukrotnie nazwę, aby edytować filtr.

Nowy

Otwiera okno z nazwą nowego filtru.

Edycja

Otwiera okno dialogowe z nazwą zaznaczonego pliku.

Testuj XSLT

Otwiera okno dialogowe z nazwą zaznaczonego pliku.

Usuń

Po potwierdzeniu następującego okna dialogowego usuwa zaznaczony plik.

Zapisz jako pakiet

Wyświetla okno dialogowe Zapisz jako , umożliwiając zapisanie zaznaczonego pliku jako pakietu filtru XSLT (*.jar).

Otwórz pakiet

Wyświetla okno dialogowe Otwórz , umożliwiając otwarcie filtru z pakietu filtrów XSLT (*.jar).

Pomoc

Wyświetla stronę pomocy dotyczącą tego okna dialogowego.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!