Zdarzenia

Przypisuje makra do realizacji programu. Przypisane makro uruchamiane jest automatycznie za każdym razem wybrania zdarzenia.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Customize - Events tab.


Zapisz w

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

Ikona notatki

Makro zapisane wraz z dokumentem może być uruchomione tylko wtedy, gdy ten dokument jest otwarty.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Przypisz makro

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Assign Component...

Opens the Assign Component dialog to set a custom UNO command for the selected event.

Ikona notatki

Component assignment is proposed for controls in the Dialog Editor.


Usuń makro

Deletes the macro or component assignment for the selected event.

Please support us!