Zdarzenia

Przypisuje makra do realizacji programu. Przypisane makro uruchamiane jest automatycznie za każdym razem wybrania zdarzenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Zdarzenia.


Zapisz w

Wybierz najpierw, gdzie zapisać powiązanie zdarzenia, w bieżącym dokumencie lub w LibreOffice.

note

Makro zapisane wraz z dokumentem może być uruchomione tylko wtedy, gdy ten dokument jest otwarty.


Duża lista zawiera zdarzenia i przypisane makra. Po wybraniu lokalizacji w polu listy Zapisz w wybierz wydarzenie z dużego pola listy. Następnie kliknij Przypisz makro.

Przypisz makro

Otwiera Wybór makra, aby przypisać makro do wybranego zdarzenia.

Przypisz składnik...

Otwiera okno dialogowe Przypisz składnik, aby ustawić niestandardowe polecenie UNO do wybranego zdarzenia.

note

Proponuje się przypisanie składników do formantów w Edytorze okien dialogowych.


Usuń makro

Usuwa makro lub przypisanie składnika do wybranego zdarzenia.

Prosimy o wsparcie!