Zmień ikonę

Ikony

Wyświetla ikony dostępne w LibreOffice. Aby zastąpić ikonę wybraną w oknie dialogowym Dostosuj, kliknij ikonę, a następnie przycisk OK.

Importuj

Dodaje nowe ikony do listy. Zostanie wyświetlone okno wyboru pliku, do zaimportowania wybranej ikony lub ikon do wewnętrznego katalogu LibreOffice.

Ikona notatki

You can only import icons that are in the PNG file format and that are 16 × 16 or 24 × 24 pixels in size.


Usuwa zaznaczoną ikonę z listy. Można usuwać wyłącznie ikony zdefiniowane przez użytkownika.

Please support us!