Zmień ikonę

Ikony

Wyświetla ikony dostępne w LibreOffice. Aby zastąpić ikonę wybraną w oknie dialogowym Dostosuj, kliknij ikonę, a następnie przycisk OK.

Importuj

Dodaje nowe ikony do listy. Zostanie wyświetlone okno wyboru pliku, do zaimportowania wybranej ikony lub ikon do wewnętrznego katalogu LibreOffice.

Ikona notatki

Można importować tylko ikony zapisane w formacie PNG o rozmiarze 16 x 16 lub 26x26 pikseli.


Usuwa zaznaczoną ikonę z listy. Można usuwać wyłącznie ikony zdefiniowane przez użytkownika.

Please support us!