Zmień ikonę

Ikony

Wyświetla ikony dostępne w LibreOffice. Aby zastąpić ikonę wybraną w oknie dialogowym Dostosuj, kliknij ikonę, a następnie przycisk OK.

Importuj

Dodaje nowe ikony do listy. Zostanie wyświetlone okno wyboru pliku, do zaimportowania wybranej ikony lub ikon do wewnętrznego katalogu LibreOffice.

Ikona notatki

Można importować tylko ikony w formacie pliku PNG i o rozmiarze 16 × 16 lub 24 × 24 piksele.


Usuwa zaznaczoną ikonę z listy. Można usuwać wyłącznie ikony zdefiniowane przez użytkownika.

Prosimy o wsparcie!