Paski narzędzi

Pozwala dostosować paski narzędzi LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Paski narzędzi.


Szukaj

Wprowadź ciąg w polu tekstowym, aby zawęzić wyszukiwanie poleceń.

Kategoria

Wybierz kategorię poleceń z rozwijanej listy, aby ograniczyć wyszukiwanie poleceń lub przewiń listę poniżej. Polecenia makr i stylów znajdują się na dole listy.

Funkcja

Wyświetla wyniki kombinacji ciągu wyszukiwania i kategorii żądanej funkcji.

Opis

Pole tekstowe zawiera krótki opis wybranego polecenia.

Zakres

Wybierz lokalizację, w której ma zostać dołączony pasek narzędzi. Jeśli jest dołączony do modułu LibreOffice, pasek narzędzi jest dostępny dla wszystkich plików otwieranych w tym module. Jeśli jest dołączony do pliku, pasek narzędzi będzie dostępny tylko wtedy, gdy ten plik jest otwarty i aktywny.

Cel

Wybierz pasek narzędzi, na którym ma zostać zastosowane dostosowanie. Bieżący zestaw funkcji jest wyświetlany w polu poniżej.

Dodaj

Kliknij ikonę hamburgera, a następnie wybierz Dodaj, aby dodać nowy pasek narzędzi.

Usuń

Kliknij ikonę hamburgera, a następnie wybierz Usuń, aby usunąć pasek narzędzi.

note

Możesz usunąć tylko niestandardowy pasek narzędzi i wpisy niestandardowego paska narzędzi.


Przycisk strzałki w prawo

Kliknij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać funkcję w lewym oknie wyświetlania i skopiować do prawego pola wyświetlania. Spowoduje to dodanie funkcji do wybranego paska narzędzi.

Przycisk strzałki w lewo

Kliknij przycisk strzałki w lewo, aby usunąć wybrane polecenie z bieżącego paska narzędzi.

Przyciski strzałek w górę i w dół

Kliknij strzałkę w górę lub w dół po prawej stronie, aby przesunąć wybrane polecenie w górę lub w dół na liście wyświetlanych poleceń paska narzędzi.

tip

Możesz przeciągnąć i upuścić wybrane polecenie, aby przenieść je w wybrane miejsce.


Wstaw

Wstaw separator: Dodaj znak separatora, aby poprawić czytelność paska narzędzi i pogrupować polecenia według tematu.

Modyfikuj

Domyślne

Usuwa wszystkie zmiany wprowadzone wcześniej na tym pasku narzędzi.

Prosimy o wsparcie!