Klawiatura

Przypisuje lub edytuje skróty klawiaturowe do poleceń LibreOffice lub makr LibreOffice Basic.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Modify.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

Należy unikać przypisywania skrótów klawiaturowych, które są już używane przez system operacyjny.


Skróty klawiaturowe

Lists the shortcut keys and the associated commands.

Funkcje

Wyświetla listę kategorii funkcji oraz funkcji LibreOffice, którym można przypisać skróty klawiaturowe.

Kategoria

Wyświetla listę dostępnych kategorii funkcji. Aby przypisać skróty do styli, otwórz kategorię Style.

Funkcja

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Klawisze

Wyświetla skróty klawiaturowe przypisane do zaznaczonej funkcji.

LibreOffice

Wyświetla skróty klawiaturowe, które są wspólne dla wszystkich aplikacji LibreOffice.

Wyświetla skróty klawiaturowe zdefiniowane dla bieżącej aplikacji LibreOffice.

Modyfikuj

Przypisuje kombinację klawiszy zaznaczoną na liście Skróty klawiaturowe do polecenia zaznaczonego na liście Funkcje.

Delete

Usuwa wybrane elementy bez wyświetlania monitu o potwierdzenie.

Załaduj

Zastępuje konfigurację skrótów klawiaturowych inną, uprzednio zapisaną konfiguracją.

Zapisz

Zapisuje bieżącą konfigurację skrótów klawiaturowych, umożliwiając jej późniejsze załadowanie.

Reset

Powoduje przywrócenie wartości domyślnych w miejsce wartości zmodyfikowanych.

Please support us!