Przenieś menu

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Menu, kliknij rozwijane menu hamburgerowe Ikona menu hamburgerowego, a następnie wybierz Przesuń.


Pozycja menu

Kliknięcie przycisków strzałek powoduje przesunięcie zaznaczonej pozycji o jedno miejsce w górę lub w dół.

Przyciski strzałek w górę i w dół

Kliknij strzałkę w górę lub w dół po prawej stronie, aby przesunąć wybrane polecenie w górę lub w dół na liście wyświetlanych poleceń menu.

tip

Możesz przeciągnąć i upuścić wybrane polecenie, aby przenieść je w wybrane miejsce.


Prosimy o wsparcie!