Przenieś menu

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the gear Icon gear menu dropdown menu and choose Move.


Pozycja menu

Kliknięcie przycisków strzałek powoduje przesunięcie zaznaczonej pozycji o jedno miejsce w górę lub w dół.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Prosimy o wsparcie!