Nowe menu

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.


Nazwa menu

Określ nazwę menu. Znak tyldy (~) przed jedną z liter w nazwie określa, że ma być ona użyta jako klawisz skrótu.

Pozycja menu

Kliknięcie przycisków strzałek powoduje przesunięcie zaznaczonej pozycji menu o jedno miejsce w górę lub w dół.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Prosimy o wsparcie!