Dostosuj

Dostosowuje menu LibreOffice, menu kontekstowe, klawisze skrótów, paski narzędzi i przypisania makr do zdarzeń.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Dostosuj.

Z interfejsu z kartami:

W prawym górnym menu (☰) wybierz Dostosuj.


Przypisanie makr i skróty klawiaturowe mogą być konfigurowane tylko dla bieżącej aplikacji lub dla całego pakietu LibreOffice.

Można również zapisywać i ładować niestandardowe ustawienia poszczególnych menu, skrótów klawiaturowych i pasków narzędzi.

Menu

Pozwala dostosować menu LibreOffice dla wszystkich modułów.

Paski narzędzi

Pozwala dostosować paski narzędzi LibreOffice.

Menu kontekstowe

Pozwala dostosować menu kontekstowe LibreOffice dla wszystkich modułów.

Klawiatura

Przypisuje lub edytuje skróty klawiaturowe do poleceń LibreOffice lub makr LibreOffice Basic.

Zdarzenia

Przypisuje makra do realizacji programu. Przypisane makro uruchamiane jest automatycznie za każdym razem wybrania zdarzenia.

Prosimy o wsparcie!