Dołącz biblioteki

Odszukaj bibliotekę LibreOffice Basic, którą chcesz dodać do bieżącej listy, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Nazwa pliku:

Określa nazwę lub ścieżkę dostępu dodawanej biblioteki. Można także wybrać bibliotekę z listy.

Opcje

Wstaw jako odwołanie (tylko do odczytu)

Dodaje wybraną bibliotekę jako plik tylko do odczytu. Biblioteka jest ponownie ładowana po każdym uruchomieniu LibreOffice.

Zamień istniejące biblioteki

Zamienia bibliotekę o takiej samej nazwie na bieżącą bibliotekę.

Prosimy o wsparcie!