Organizator biblioteki LibreOffice Basic

Okno dialogowe pozwala organizować moduły i okna dialogowe LibreOffice w biblioteki. Możesz także importować i eksportować biblioteki Basic do plików lub rozszerzeń.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic,
kliknij przycisk Organizator.


Karty Moduły i Okna dialogowe

Pozwala zarządzać modułami lub oknami dialogowymi.

Moduł lub okno dialogowe

Wyświetla istniejące moduły lub okna dialogowe.

Edycja

Otwiera wybrany moduł lub okno dialogowe do edycji.

Nowy (moduł)

Otwiera edytor i tworzy nowy moduł.

Nowy (okno dialogowe)

Otwiera edytor i tworzy nowe okno dialogowe.

Karta Biblioteki

Pozwala zarządzać bibliotekami makr dla bieżącej aplikacji i wszystkimi otwartymi dokumentami.

Lokalizacja

Wybierz aplikację lub dokument zawierający biblioteki makr, które chcesz uporządkować.

Biblioteka

Lista istniejących bibliotek makr dla bieżącej aplikacji i wszystkich otwartych dokumentów.

Edycja

Otwiera edytor LibreOffice Basic, dzięki czemu możesz zmodyfikować wybraną bibliotekę.

Hasło

Przypisuje lub edytuje hasło dla wybranej biblioteki.

Nowy

Tworzy nową bibliotekę.

Nazwa

Wprowadź nazwę nowej biblioteki lub modułu.

Importuj

Zlokalizuj bibliotekę LibreOffice Basic, którą chcesz dodać do bieżącej listy, a następnie kliknij Otwórz.

Eksportuj

Otwiera okno dialogowe, aby wyeksportować wybraną bibliotekę jako rozszerzenie lub bibliotekę podstawową.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Prosimy o wsparcie!