Zarządzaj makrami

Otwiera podmenu z łączami do okien dialogowych umożliwiających zarządzanie makrami i skryptami.

LibreOffice Basic

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zarządzanie makrami LibreOffice Basic.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Prosimy o wsparcie!