Zmień hasło

Chroni wybraną bibliotekę hasłem. Można wprowadzić nowe hasło lub zmienić istniejące.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic,
kliknij przycisk Organizator,
kliknij przycisk Biblioteki,
a następnie kliknij przycisk Hasło.


Stare hasło

Hasło

Wprowadź bieżące hasło wybranej biblioteki.

Nowe hasło

Hasło

Wprowadź nowe hasło wybranej biblioteki.

Potwierdź

Wprowadź ponownie nowe hasło wybranej biblioteki.

Prosimy o wsparcie!