Zmień hasło

Chroni wybraną bibliotekę hasłem. Można wprowadzić nowe hasło lub zmienić istniejące.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.


Stare hasło

Hasło

Wprowadź bieżące hasło wybranej biblioteki.

Nowe hasło

Hasło

Wprowadź nowe hasło wybranej biblioteki.

Potwierdź

Wprowadź ponownie nowe hasło wybranej biblioteki.

Please support us!