Skrypty

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - BeanShell/Javascript/Python.

Z interfejsu z kartami:

W menu Narzędzia karty Narzędzia wybierz Javascript/Beanshell/Python.


Makra

Wybierz makro lub skrypt z Moich makr, Makr aplikacji lub otwartego dokumentu. Aby wyświetlić dostępne makra lub skrypty, kliknij dwukrotnie wpis.

Uruchom

Aby uruchomić skrypt, wybierz skrypt z listy, a następnie kliknij Uruchom.

Utwórz

Tworzy nowy skrypt. Domyślny edytor skryptów otwiera się po wprowadzeniu nazwy skryptu.

Wprowadź nazwę skryptu.

Edycja

Otwiera domyślny edytor skryptów systemu operacyjnego.

Zmień nazwę

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz zmienić nazwę wybranego skryptu.

Usuń

Prosi o usunięcie wybranego skryptu.

Prosimy o wsparcie!