Uruchom makro

Wybiera makro Basic do uruchomienia. Zlokalizuj makro, wybierając kontener, bibliotekę, moduł i nazwę makra.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Makra - Wykonaj makro.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Narzędzia - Uruchom makro.

W menu Narzędzia karty Narzędzia wybierz Uruchom makro.

Z pasków narzędzi:

Ikona uruchamiania makra

Uruchom makro


Biblioteka

Wyświetla listę istniejących kontenerów makr, bibliotek makr Basic i modułów Basic dla bieżącej aplikacji oraz wszelkich otwartych dokumentów.

Nazwa makra

Wyświetla listę makr Basic dla wybranego modułu. Wybierz makro i kliknij Uruchom.

Opis

Prosimy o wsparcie!