Zarejestruj makro

Zarejestruj nowe makro. Dostępne jest tylko, jeśli włączona jest opcja rejestrowania w - LibreOffice - Zaawansowane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarejestruj makro.


Zakończ rejestrację

Zatrzymuje nagrywanie makra.

Prosimy o wsparcie!