Zarejestruj makro

Zarejestruj nowe makro. Dostępne jest tylko, jeśli włączona jest opcja rejestrowania w - LibreOffice - Zaawansowane.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Macros - Record Macro.


Zakończ rejestrację

Zatrzymuje nagrywanie makra.

Please support us!