Makra

Umożliwia rejestrację, zarządzanie i edycję makr.

Zarejestruj makro

Zarejestruj nowe makro. Dostępne jest tylko, jeśli włączona jest opcja rejestrowania w - LibreOffice - Zaawansowane.

Uruchom makro

Otwiera okno dialogowe Wybór makra, w którym można uruchomić makro.

Edycja makr

Otwiera okno dialogowe Makro umożliwiające tworzenie, edycję, organizację i uruchamianie makr LibreOffice Basic.

Zarządzaj makrami

Otwiera podmenu z łączami do okien dialogowych umożliwiających zarządzanie makrami i skryptami.

Podpis cyfrowy

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w makrach. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Zarządzaj oknami dialogowymi

Otwiera zakładkę Okna dialogowe w oknie dialogowym Menedżer makr.

Ustawienia filtrów XML

Otwiera okno dialogowe Ustawienia filtra XML, w którym można tworzyć, edytować, usuwać i testować filtry do importowania i eksportowania plików XML.

Prosimy o wsparcie!