Makra

Umożliwia rejestrację, zarządzanie i edycję makr.

Zarejestruj makro

Zarejestruj nowe makro. Dostępne jest tylko, jeśli włączona jest opcja rejestrowania w - LibreOffice - Zaawansowane.

Run Macro

Opens the Macro Selector dialog where you can start a macro.

Edit Macros

Otwiera okno dialogowe Makro umożliwiające tworzenie, edycję, organizację i uruchamianie makr LibreOffice Basic.

Zarządzaj makrami

Otwiera podmenu z łączami do okien dialogowych umożliwiających zarządzanie makrami i skryptami.

Podpis cyfrowy

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w makrach. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Organize Dialogs

Otwiera zakładkę Okna dialogowe w oknie dialogowym Menedżer makr.

Ustawienia filtrów XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Please support us!