LibreOffice Basic Macros

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zarządzanie makrami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic lub naciśnij +F11 (jeśli nie jest przypisany przez system).


Nazwa makra

Wyświetla nazwę zaznaczonego makra. Aby utworzyć lub zmienić nazwę makra, należy wprowadzić nazwę w tym miejscu.

Makro z / Zapisz makro w

Wyświetla biblioteki i moduły, z których można otworzyć lub do których można zapisać makra. Aby zapisać makro z określonym dokumentem, należy otworzyć dokument, a następnie wyświetlić to okno dialogowe.

Uruchom / Zapisz

Runs or saves the current macro.

Przypisz

Otwiera okno dialogowe Dostosuj, które umożliwia przypisanie wybranego makra do polecenia menu, paska lub zdarzenia.

Edycja

Uruchamia edytor LibreOffice Basic i otwiera wybrane makro lub okno dialogowe do edycji.

Nowy / Usuń

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Nowa biblioteka

Zapisuje zarejestrowane makro w nowej bibliotece.

Nowy moduł

Zapisuje zarejestrowane makro w nowym module.

Organizer

Otwiera okno dialogowe Menedżer makr umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie istniejących modułów makr, okien dialogowych i bibliotek.

Prosimy o wsparcie!