Makra Basic LibreOffice

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zarządzanie makrami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic lub naciśnij +F11 (jeśli nie jest przypisany przez system).


Nazwa makra

Wyświetla nazwę zaznaczonego makra. Aby utworzyć lub zmienić nazwę makra, należy wprowadzić nazwę w tym miejscu.

Makro z / Zapisz makro w

Wyświetla biblioteki i moduły, z których można otworzyć lub do których można zapisać makra. Aby zapisać makro z określonym dokumentem, należy otworzyć dokument, a następnie wyświetlić to okno dialogowe.

Uruchom / Zapisz

Uruchamia lub zapisuje bieżące makro.

Przypisz

Otwiera okno dialogowe Dostosuj, które umożliwia przypisanie wybranego makra do polecenia menu, paska lub zdarzenia.

Edycja

Uruchamia edytor LibreOffice Basic i otwiera wybrane makro lub okno dialogowe do edycji.

Nowy / Usuń

Tworzy nowe makro, tworzy nowy moduł lub usuwa wybrane makro lub wybrany moduł.

Aby utworzyć nowe makro w dokumencie, wybierz moduł „Standard” z listy Makro z, a następnie kliknij Nowy.

Aby utworzyć nowy moduł w bibliotece kontenera Moje makra, wybierz odpowiednią bibliotekę i naciśnij Nowy. Otworzy się podstawowy edytor Basic LibreOffice.

Aby usunąć makro lub moduł, zaznacz je, a następnie kliknij Usuń.

Nowa biblioteka

Zapisuje zarejestrowane makro w nowej bibliotece.

Nowy moduł

Zapisuje zarejestrowane makro w nowym module.

Organizator

Otwiera okno dialogowe Menedżer makr umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie istniejących modułów makr, okien dialogowych i bibliotek.

Prosimy o wsparcie!