Position

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

Aby wykonać tę operację...


Poziom

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

Position and Spacing

note

This page shows the position controls used in all versions of LibreOffice Writer. Some documents (produced by other applications) use another method for positioning and spacing. Opening such documents will show the position controls documented in Position for List styles (legacy).


Wyrównanie

Wprowadź odległość od lewego marginesu strony, do którego wyrównywany będzie symbol numeracji.

Wyrównanie numeracji

Ustaw miejsce wyrównania symboli numeracji. Wybierz opcję "Do lewej", aby wyrównywać symbole numeracji w pozycji wyrównania. Wybierz opcję "Do prawej", aby wyrównywać symbole numeracji bezpośrednio przed pozycją wyrównania. Wybierz opcję "Wyśrodkowane", aby wyśrodkować symbole dookoła pozycji wyśrodkowania.

note

Opcja Wyrównanie numeracji nie wpływa na wyrównanie akapitu.


Po numeracji

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

Tab stop at

W przypadku wybrania opcji wstawiania położenia tabulatora po numerze w ustawieniach tej opcji można podać wartość nieujemną.

Wcięcie

Wprowadź odległość od lewego marginesu strony do początku wszystkich wierszy w numerowanych akapitach po pierwszym wierszu.

Domyślnie

Przywraca domyślne wartości wcięć i odstępów.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!