Pozycja

Ustaw opcje wcięć, odstępów i wyrównania symboli numeracji, takich jak liczby lub punktory, na listach uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Aby wykonać tę operację...


Poziom

Wybierz poziomy, które chcesz zmodyfikować. Aby zastosować opcje do wszystkich poziomów, wybierz „1-10”.

Pozycja i odstępy

note

Ta strona przedstawia formanty pozycji używane we wszystkich wersjach programu LibreOffice Writer. Niektóre dokumenty (utworzone przez inne aplikacje) używają innej metody pozycjonowania i odstępów. Otwarcie takich dokumentów pokaże formanty pozycji opisane w Pozycja (style list) (starsza wersja).


Wyrównanie do

Wprowadź odległość od lewego marginesu strony, do którego wyrównywany będzie symbol numeracji.

Wyrównanie

Ustaw miejsce wyrównania symboli numeracji. Wybierz opcję "Do lewej", aby wyrównywać symbole numeracji w pozycji wyrównania. Wybierz opcję "Do prawej", aby wyrównywać symbole numeracji bezpośrednio przed pozycją wyrównania. Wybierz opcję "Wyśrodkowane", aby wyśrodkować symbole dookoła pozycji wyśrodkowania.

note

Opcja Wyrównanie numeracji nie wpływa na wyrównanie akapitu.


Następowanie po

Wybierz element, który będzie następował po numeracji: tabulator, odstęp, koniec wiersza lub nic.

Tabulator

W przypadku wybrania opcji wstawiania położenia tabulatora po numerze w ustawieniach tej opcji można podać wartość nieujemną.

Wcięcie

Wprowadź odległość od lewego marginesu strony do początku wszystkich wierszy w numerowanych akapitach po pierwszym wierszu.

Domyślnie

Przywraca domyślne wartości wcięć i odstępów.

Podgląd

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!