Customize

Sets the formatting options for ordered or unordered lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja.


Wybierz poziomy, który chcesz modyfikować, a następnie określ żądane formatowanie.

Poziom

Wybierz poziomy, dla których chcesz określić opcje formatowania. Zaznaczony poziom zostanie wyróżniony w podglądzie.

Numbering

Number

Select a numbering scheme for the selected levels.

Wybór

Opis

1, 2, 3, ...

Cyfry arabskie

A, B, C, ...

Wersaliki

a, b, c, ...

Małe litery

I, II, III, ...

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii, ...

Cyfry rzymskie (małe litery)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem wielkich liter

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem małych liter

Znak wypunktowania

Adds a character bullet to the beginning of a line. Select this option, use the Character style drop-down menu to choose the bullet character style, and then press the Select button to open the Special Characters dialog to choose the bullet character.

Graphics

Wyświetla obraz w roli punktora. Aby wskazać plik obrazu, którego chcesz użyć, wybierz tę opcję i kliknij przycisk Wybierz. Obraz zostanie osadzony w dokumencie.

Dołączone grafiki

Wyświetla obraz w roli punktora. Aby wskazać plik obrazu, którego chcesz użyć, wybierz tę opcję i kliknij przycisk Wybierz. Obraz zostanie wstawiony jako łącze do pliku obrazu.

Brak

Does not apply a numbering scheme.


The availability of the following fields depends on the numbering scheme that you select in the Number box.

Zacznij od

Określa nowy numer początkowy dla bieżącego poziomu.

Przed

Określa znak lub tekst, który ma być wyświetlany przed numerem na liście.

Po

Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create an ordered list that uses the style "1.)", enter ".)" in this box.

Opcje grafiki:

Graphics

Wybierz obraz lub zlokalizuj plik grafiki, której chcesz użyć jako znaku wypunktowania.

Szerokość

Określa szerokość grafiki.

Wysokość

Określa wysokość grafiki.

Zachowaj proporcje

Zachowuje proporcje wymiarów grafiki.

Wyrównanie

Określa sposób wyrównania grafiki.

Prosimy o wsparcie!