Obraz

Wyświetla różne grafiki, które można wykorzystać jako punktory na liście nieuporządkowanej.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz okno dialogowe Wypunktowanie i numeracje i wybierz Obraz.


Wybór

Kliknij obraz, którego chcesz użyć jako punktorów.

Dołącz obraz

Po włączeniu tej funkcji obrazy są wstawiane jako łącza. Po jej wyłączeniu obrazy są osadzane w dokumencie.

Prosimy o wsparcie!