Image

Displays the different graphics that you can use as bullets in an unordered list.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Bullets and Numbering - Image tab.


Wybór

Kliknij obraz, którego chcesz użyć jako punktorów.

Dołącz obraz

Po włączeniu tej funkcji obrazy są wstawiane jako łącza. Po jej wyłączeniu obrazy są osadzane w dokumencie.

Prosimy o wsparcie!