Image

Wyświetla inny obraz, którego można użyć jako punktora listy.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Bullets and Numbering - Image tab.


Wybór

Kliknij obraz, którego chcesz użyć jako punktorów.

Dołącz obraz

Po włączeniu tej funkcji obrazy są wstawiane jako łącza. Po jej wyłączeniu obrazy są osadzane w dokumencie.

Please support us!