Konspekt

Wyświetla różne style, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii listy.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Bullets and Numbering - Outline tab.


Wybór

Kliknij styl konspektu, którego chcesz użyć.

Please support us!