Konspekt

Wyświetla różne formaty, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii list.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Wypunktowanie i numeracja - Konspekt.


Wybór

Kliknij format konspektu, który chcesz użyć.

Prosimy o wsparcie!