Numeracja i wypunktowanie

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Bullets and Numbering.

On Formatting bar, click

Icon bullet list

Włącz/wyłącz wypunktowanie


Okno dialogowe Wypunktowanie i numeracja zawiera następujące zakładki:

Znaki wypunktowania

Wyświetla dostępne style znaków wypunktowania.

Ikona notatki

Funkcja punktowania i numerowania akapitów jest obsługiwana tylko w programach Writer, Impress i Draw.


Numbering Style

Wyświetla dostępne style numerowania.

Konspekt

Wyświetla różne style, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii listy.

Image

Wyświetla inny obraz, którego można użyć jako punktora listy.

Pozycja

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Ustawia opcje formatowania dla list numerowanych lub wypunktowanych. W razie potrzeby można zastosować opcje formatowania do poszczególnych poziomów hierarchii listy.

Resetuj

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!