Uzupełnianie wyrazów

Ustaw opcje uzupełniania często występujących wyrazów podczas pisania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Uzupełnianie wyrazów.


Włącz uzupełnianie wyrazów

Przechowuje często używane wyrazy i automatycznie uzupełnia wyraz po wpisaniu trzech liter odpowiadających trzem pierwszym literom przechowywanego wyrazu.

Dołącz spację

Jeśli po wyrazie nie następuje znak interpunkcyjny, LibreOffice dodaje spację. Spacja jest dodawana bezpośrednio po rozpoczęciu wpisywania następnego wyrazu.

Pokaż jako wskazówkę

Wyświetla uzupełniony wyraz jako wskazówkę pomocy.

Zbierz propozycje

Dodaje często używane wyrazy do listy. Aby usunąć wyraz z listy uzupełnień, zaznacz go, a następnie kliknij Usuń pozycję.

Podczas zamykania dokumentu usuń z listy zebrane z niego słowa

Po włączeniu tej funkcji lista jest zerowana po zamknięciu dokumentu. Po wyłączeniu tej funkcji bieżąca lista uzupełnień wyrazów będzie dostępna dla innych dokumentów po zamknięciu bieżącego dokumentu. Lista będzie dostępna do zamknięcia programu LibreOffice.

Zatwierdzaj klawiszem

Wybierz klawisz, którego chcesz używać do zatwierdzania automatycznego uzupełniania wyrazów.

Ikona wskazówki

Przyciśnięcie klawisza Esc odrzuca uzupełnienie wyrazu.


Minimalna długość wyrazu

Określa minimalną długość, przy której do wyrazu może być zastosowana funkcja uzupełniania wyrazów.

Maksymalna liczba wpisów

Określa maksymalną liczbę wyrazów do przechowywania na liście uzupełnień.

Lista Uzupełnianie wyrazów

Wyświetla listę zebranych wyrazów. Lista obowiązuje do momentu zamknięcia bieżącego dokumentu. Możliwe jest udostępnienie jej w innych dokumentach poprzez wyłączenie opcji "Podczas zamykania dokumentu usuń z listy zebrane z niego słowa".

Ikona notatki

Jeśli zaznaczono opcje automatycznego sprawdzania pisowni, do listy zostaną dodane tylko wyrazy, które zostały rozpoznane jako prawidłowe.


Usuń pozycję

Usuwa zaznaczone wyrazy z listy uzupełnień.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!