Menu kontekstowe autokorekty

Aby uzyskać dostęp do tego menu, należy kliknąć błędnie napisany wyraz prawym przyciskiem myszy. Aby wyświetlać błędnie napisane wyrazy w dokumencie, należy wybrać Narzędzia - Automatyczne sprawdzanie pisowni.

<Sugestie zamiany>

Kliknij wyraz, aby zamienić wyróżniony wyraz tylko podczas bieżącej sesji. Aby ustawić stałą zamianę słowa, użyj podmenu autokorekty.

Pisownia

Opens the Spelling dialog.

Dodaj

Adds the highlighted word to a user-defined dictionary.

Ignoruj wszystko

Ignores all instances of the highlighted word in the current document.

Autokorekta

Aby zawsze zastępować podświetlony wyraz, kliknij wyraz na liście. Para wyrazów przechowywana jest w tabeli zmian dostępnej po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Zamiana.

Słowo jest <nazwa języka>

Zmienia ustawienia językowe wyróżnionego wyrazu, jeśli znaleziono go w innym słowniku.

Akapit jest <nazwa języka>

Zmienia ustawienia językowe akapitu, który zawiera wyróżniony wyraz, jeśli znaleziono go w innym słowniku.

Prosimy o wsparcie!