Menu kontekstowe autokorekty

Aby uzyskać dostęp do tego menu, należy kliknąć błędnie napisany wyraz prawym przyciskiem myszy. Aby wyświetlać błędnie napisane wyrazy w dokumencie, należy wybrać Narzędzia - Automatyczne sprawdzanie pisowni.

<Sugestie zamiany>

Kliknij wyraz, aby zamienić wyróżniony wyraz tylko podczas bieżącej sesji. Aby ustawić stałą zamianę słowa, użyj podmenu autokorekty.

Pisownia

Otwiera okno dialogowe Pisownia.

Dodaj

Dodaje wyróżnione słowo do słownika zdefiniowanego przez użytkownika.

Ignoruj wszystko

Ignoruje wszystkie wystąpienia wyróżnionego słowa w bieżącym dokumencie.

Autokorekta

Aby zawsze zastępować podświetlony wyraz, kliknij wyraz na liście. Para wyrazów przechowywana jest w tabeli zmian dostępnej po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Zamiana.

Słowo jest <nazwa języka>

Zmienia ustawienia językowe wyróżnionego wyrazu, jeśli znaleziono go w innym słowniku.

Akapit jest <nazwa języka>

Zmienia ustawienia językowe akapitu, który zawiera wyróżniony wyraz, jeśli znaleziono go w innym słowniku.

Prosimy o wsparcie!