Opcje zlokalizowane

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Zdecyduj, czy tekst ma być zastępowany podczas wpisywania [T] czy podczas modyfikacji istniejącego tekstu [M].

Dodaj spację nierozdzielającą przed określonymi znakami interpunkcyjnymi w tekście francuskim

Wstawia niezrozdzielającą spację przed znakami ";", "!", "?", ":" i "%" w przypadku, gdy język jest ustawiony na francuski (Francja, Belgia, Luksemburg, Monako lub Szwajcaria), a także przed znakiem ":", jeśli chodzi o ustawienie języka na francuski (Kanada).

Formatuj sufiksy liczb porządkowych (1st ... 1st)

Formatuje znaki tekstowe liczb porządkowych, takie jak 1st, 2nd czy 3rd, w postaci indeksu górnego. Na przykład w tekście angielskim wyrażenie 1st jest przekształcane na postać 1st.

Ikona notatki

Należy pamiętać, że dotyczy to tylko języków, które mają konwencję formatowania liczb porządkowych w indeksie górnym.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Języki o złożonym układzie tekstu

Replace << and >> with angle quotes

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Single Quotes / Double Quotes

Określ znaki zastępcze dla apostrofów i cudzysłowów.

Zamień

Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify.

Apostrof / Cudzysłów otwierający

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Apostrof / Cudzysłów zamykający

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Domyślnie

Resets the quotation marks to the default symbols.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Please support us!