Wyjątki

Określ skróty lub połączenia liter, które nie mają być automatycznie korygowane przez LibreOffice.

Zdefiniowane wyjątki odnoszą się do bieżących ustawień językowych. Ustawienia języka można zmienić, wybierając inny język w polu Zamiany i wyjątki dla języka.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Zamiany i wyjątki dla języka:

Wybierz język, dla którego chcesz utworzyć lub edytować zasady zamiany. LibreOffice najpierw szuka wyjątków zdefiniowanych dla języka ustawionego w bieżącej pozycji kursora, a w następnej kolejności szuka pozostałych języków.

Skróty, po których nie występują wersaliki

Wpisz skrót z następującą po nim kropką, a następnie kliknij przycisk Nowy. Zapobiegnie to automatycznemu zamienianiu przez LibreOffice na wielką pierwszej litery słowa następującego po tym skrócie.

Wyświetla listę skrótów, które nie są automatycznie poprawiane. Aby usunąć wpis z tej listy, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Words with TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL

Type the word or abbreviation that starts with two capital letters or a small initial that you do not want LibreOffice to change to one initial capital. For example, enter PC to prevent LibreOffice from changing PC to Pc. Enter eBook to prevent an automatic change to Ebook.

Lists the words or abbreviations that start with two initial capitals or small initial that are not automatically corrected. All words which start with two capital letters or small initial are listed in the field. To remove an item from the list, select the item, and then click Delete.

Nowy

Dodaje bieżący wpis do listy wyjątków.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Autodołączanie

Adds autocorrected abbreviations or autocorrected words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions, if the autocorrection is immediately undone by pressing +Z.

This feature is relevant when the Capitalize first letter of every sentence option or the Correct TWo INitial CApitals option are selected in the [T] column on the Options tab of this dialog, and Tools - AutoCorrect - While Typing is enabled.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Please support us!