Wyjątki

Określ skróty lub połączenia liter, które nie mają być automatycznie korygowane przez LibreOffice.

Zdefiniowane wyjątki odnoszą się do bieżących ustawień językowych. Ustawienia języka można zmienić, wybierając inny język w polu Zamiany i wyjątki dla języka.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Wyjątki.


Zamiany i wyjątki dla języka:

Wybierz język, dla którego chcesz utworzyć lub edytować zasady zamiany. LibreOffice najpierw szuka wyjątków zdefiniowanych dla języka ustawionego w bieżącej pozycji kursora, a w następnej kolejności szuka pozostałych języków.

Skróty, po których nie występują wersaliki

Wpisz skrót z następującą po nim kropką, a następnie kliknij przycisk Nowy. Zapobiegnie to automatycznemu zamienianiu przez LibreOffice na wielką pierwszej litery słowa następującego po tym skrócie.

Wyświetla listę skrótów, które nie są automatycznie poprawiane. Aby usunąć wpis z tej listy, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Słowa z DWoma POczątkowymi WErsalikami lub mAŁYM iNICJAŁEM

Wpisz słowo lub skrót rozpoczynający się od dwóch wielkich liter lub małej litery, których nie chcesz automatycznie zmieniać na jedną wielką literę. Na przykład wpisz PC, aby zapobiec zmianie z PC na Pc, lub wpisz eBook, aby zapobiec zmianie na Ebook.

Wyświetla listę słów lub skrótów rozpoczynających się od dwóch wersalików lub małego inicjału, które nie są automatycznie poprawiane. W polu wymienione są wszystkie słowa zaczynające się od dwóch wielkich liter lub małych inicjałów. Aby usunąć element z listy, zaznacz go, a następnie kliknij Usuń.

Nowy

Dodaje bieżący wpis do listy wyjątków.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Autodołączanie

Dodaje automatycznie poprawione skróty lub automatycznie poprawione słowa zaczynające się od dwóch wielkich liter do odpowiedniej listy wyjątków, jeśli autokorekta zostanie natychmiast cofnięta przez naciśnięcie +Z.

Ta funkcja jest istotna, jeśli jedna z opcji Początek każdego zdania wielką literą lub Poprawiaj DWa POczątkowe WErsaliki w kolumnie [P] na karcie Opcje tego okna dialogowego jest włączona w Narzędzia - Autokorekta - Podczas pisania.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!