Zamień

Edytuje tabelę zmian stosowaną podczas automatycznej korekty lub zastępowania słów i skrótów w dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Zamień.


Zamiany i wyjątki dla języka:

Wybierz język, dla którego chcesz utworzyć lub edytować zasady zamiany. LibreOffice najpierw szuka wyjątków zdefiniowanych dla języka ustawionego w bieżącej pozycji kursora, a w następnej kolejności szuka pozostałych języków.

Tabela zamian

Zawiera wpisy związane z automatycznym zastępowaniem słów lub skrótów podczas pisania. Aby dodać wpis, należy wpisać tekst w polach Zamień i Zamień na, a następnie kliknąć przycisk Nowy. Aby edytować wpis, należy go zaznaczyć, zamienić tekst w polu Zamień na, a następnie kliknąć przycisk Zamień. Aby usunąć wpis, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Autokorekta może służyć do stosowania określonego formatowania znaków do wybranego słowa lub skrótu. Należy zaznaczyć sformatowany tekst w dokumencie, otworzyć to okno dialogowe, usunąć zaznaczenie pola Tylko tekst, a następnie w polu Zamień wprowadzić tekst, który ma zostać zastąpiony.

Zamień

Wprowadź słowo, skrót lub część słowa, które chcesz zastąpić podczas pisania.

Sekwencja znaków wieloznacznych .* może pasować do wszystkiego, co znajduje się przed ciągiem zastępującym lub po nim. Na przykład:

Wprowadź

Wynik autokorekty

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

Aby wprowadzić wartości czasu za pomocą klawiatury numerycznej, użyj wzorca zamiany .*...* i : jako tekstu zastępczego. Teraz 10..30 jest automatycznie zastępowane przez 10:30.


Zamień na:

Określa tekst, grafikę, ramkę lub obiekt OLE, którym chcesz zastąpić tekst podany w polu Zamień. Jeśli w dokumencie zaznaczono tekst, grafikę, ramkę lub obiekt OLE, to odpowiednia informacja jest już wprowadzona.

Tylko tekst

Zapisuje zawartość pola Zamień na: bez formatowania. Zastępczy tekst otrzymuje takie samo formatowanie, co zastępowany tekst dokumentu.

Nowy

Dodaje lub zamienia wpisy w tabeli zmian.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!