Zamień

Edytuje tabelę zmian stosowaną podczas automatycznej korekty lub zastępowania słów i skrótów w dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.


Zamiany i wyjątki dla języka:

Wybierz język, dla którego chcesz utworzyć lub edytować zasady zamiany. LibreOffice najpierw szuka wyjątków zdefiniowanych dla języka ustawionego w bieżącej pozycji kursora, a w następnej kolejności szuka pozostałych języków.

Tabela zamian

Zawiera wpisy związane z automatycznym zastępowaniem słów lub skrótów podczas pisania. Aby dodać wpis, należy wpisać tekst w polach Zamień i Zamień na, a następnie kliknąć przycisk Nowy. Aby edytować wpis, należy go zaznaczyć, zamienić tekst w polu Zamień na, a następnie kliknąć przycisk Zamień. Aby usunąć wpis, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Funkcja Autokorekta może służyć do stosowania określonego formatowania znaków do wybranego słowa lub skrótu. Należy zaznaczyć sformatowany tekst w dokumencie, otworzyć to okno dialogowe, usunąć zaznaczenie pola Tylko tekst, a następnie w polu Zamień wprowadzić tekst, który ma zostać zastąpiony.

Zamień

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type.

The wildcard character sequence .* can match anything before or after the replace string. For example:

Enter

Autocorrected Result

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

To enter time values using the number pad, use the replace pattern .*...* and : as the replacement text. Now 10..30 is replaced automatically with 10:30.


Zamień na:

Określa tekst, grafikę, ramkę lub obiekt OLE, którym chcesz zastąpić tekst podany w polu Zamień. Jeśli w dokumencie zaznaczono tekst, grafikę, ramkę lub obiekt OLE, to odpowiednia informacja jest już wprowadzona.

Tylko tekst

Zapisuje zawartość pola Zamień na: bez formatowania. Zastępczy tekst otrzymuje takie samo formatowanie, co zastępowany tekst dokumentu.

Nowy

Dodaje lub zamienia wpisy w tabeli zmian.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Please support us!