Opcje

Wybierz ustawienia automatycznego poprawiania błędów podczas pisania i kliknij przycisk OK.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Użyj tabeli zamian

W przypadku wprowadzenia kombinacji liter odpowiadającej skrótowi z tabeli zmian, kombinacja ta zostanie zastąpiona odpowiednim tekstem z tabeli.

Poprawiaj DWie POczątkowe WErsaliki

Wpisanie dwóch wielkich liter na początku "WYrazu" spowoduje samoczynną zamianę drugiej z nich na małą.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Początek każdego zdania wielką literą.

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Ikona notatki

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Rozpoznawanie adresów URL

Wpisanie adresu URL powoduje automatyczne utworzenie hiperłącza.

Zamień myślniki

Zamienia jeden lub dwa łączniki z poprzedzającym i następującym po nich odstępem na znak półpauzy.

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Tekst wprowadzany:

Tekst wyświetlany:

A - B (A, spacja, minus, spacja, B)

A – B (A, spacja, półpauza, spacja, B)

A -- B (A, spacja, minus, minus, spacja, B)

A – B (A, spacja, półpauza, spacja, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, pauza, B)
(zobacz informację niżej)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, minus, B)

A-B (bez zmian)

A -B (A, spacja, minus, B)

A -B (bez zmian)

A --B (A, spacja, minus, minus, B)

A –B (A, spacja, półpauza, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ignoruj podwójne spacje

Zamienia dwie sąsiadujące spacje na pojedynczy odstęp.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!