Opcje autokorekty

Ustawia opcje automatycznego zastępowania tekstu podczas pisania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty.


Aby zastosować regułę autokorekty, wprowadź wstępnie zdefiniowany tekst w dokumencie i naciśnij klawisz Spacja.

Zamień

Edytuje tabelę zmian stosowaną podczas automatycznej korekty lub zastępowania słów i skrótów w dokumencie.

Wyjątki

Określ skróty lub połączenia liter, które nie mają być automatycznie korygowane przez LibreOffice.

Opcje

Wybierz ustawienia automatycznego poprawiania błędów podczas pisania i kliknij przycisk OK.

Opcje zlokalizowane

Ustawia znaki autokorekty dla cudzysłowów i opcji, które są specyficzne dla języka tekstu.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!