Autokorekta

Ustawia opcje automatycznego zastępowania tekstu podczas pisania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options.


Ustawienia funkcji Autokorekty są stosowane po wprowadzeniu wyrazu i naciśnięciu klawisza spacji.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Zamień

Edytuje tabelę zmian stosowaną podczas automatycznej korekty lub zastępowania słów i skrótów w dokumencie.

Wyjątki

Określ skróty lub połączenia liter, które nie mają być automatycznie korygowane przez LibreOffice.

Opcje

Wybierz ustawienia automatycznego poprawiania błędów podczas pisania i kliknij przycisk OK.

Opcje zlokalizowane

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Please support us!