Pipeta

Otwiera okno dialogowe Zastępowanie koloru, w którym można zamienić kolory w rastrach i metaplikach graficznych.

Jednocześnie można zamienić do czterech różnych kolorów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Zastępowanie koloru (LibreOffice Draw i LibreOffice Impress).


Ikona

Pipeta

Wybór koloru pipetą

Wyświetla kolor z zaznaczonego obrazu znajdujący się dokładnie pod wskaźnikiem myszy. Ta funkcja jest aktywna tylko po zaznaczeniu narzędzia pipety.

Zamień

Zamienia wybrane kolory początkowe bieżącego obrazu na kolory określone w polach Zamień na.

Kolory

Wyświetla kolory początkowe i zastępcze.

Pole wyboru koloru początkowego

Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić bieżący Kolor źródłowy kolorem określonym w polu Zamień na.

Kolor początkowy

Wyświetla kolor zaznaczonego obrazu, który ma zostać zamieniony. Aby ustawić kolor początkowy, należy kliknąć w tym polu, wybrać pipetę, a następnie odpowiedni kolor w wybranym obrazie.

Tolerancja

Ustaw tolerancję zastępowania koloru źródłowego w obrazie źródłowym. Aby zastąpić kolory podobne do wybranego koloru, wprowadź niską wartość. Aby zastąpić szerszą gamę kolorów, wprowadź wyższą wartość.

Zamień na

Wyświetla listę dostępnych kolorów zastępczych. Aby zmodyfikować aktualną listę kolorów, odznacz obraz, wybierz Format - Obszar, a następnie kliknij kartę Kolory..

Przezroczystość

Zamienia przezroczyste obszary bieżącego obrazu na wybrany kolor.

Przezroczystość

Określa kolor zastępujący przezroczyste obszary bieżącego obrazu.

Prosimy o wsparcie!