Pipeta

Opens the Color Replacer dialog, where you can replace colors in bitmap and meta file graphics.

Jednocześnie można zamienić do czterech różnych kolorów.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Color Replacer (LibreOffice Draw and LibreOffice Impress).


Ikona

Pipeta

Wybór koloru pipetą

Wyświetla kolor z zaznaczonego obrazu znajdujący się dokładnie pod wskaźnikiem myszy. Ta funkcja jest aktywna tylko po zaznaczeniu narzędzia pipety.

Zamień

Zamienia wybrane kolory początkowe bieżącego obrazu na kolory określone w polach Zamień na.

Kolory

Wyświetla kolory początkowe i zastępcze.

Pole wyboru koloru początkowego

Select this checkbox to replace the current Source color with the color that you specify in the Replace with box.

Kolor początkowy

Wyświetla kolor zaznaczonego obrazu, który ma zostać zamieniony. Aby ustawić kolor początkowy, należy kliknąć w tym polu, wybrać pipetę, a następnie odpowiedni kolor w wybranym obrazie.

Tolerancja

Set the tolerance for replacing a source color in the source image. To replace colors that are similar to the color that you selected, enter a low value. To replace a wider range of colors, enter a higher value.

Zamień na

Lists the available replacement colors. To modify the current list of colors, deselect the image, choose Format - Area, and then click the Colors tab.

Przezroczystość

Zamienia przezroczyste obszary bieżącego obrazu na wybrany kolor.

Przezroczystość

Określa kolor zastępujący przezroczyste obszary bieżącego obrazu.

Please support us!