Wyrazy bliskoznaczne

Otwiera okno dialogowe, w którym bieżący wyraz jest zastępowany synonimem lub określeniem pokrewnym.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Wyrazy bliskoznaczne.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Recenzja - Wyrazy bliskoznaczne.

W menu Recenzja karty Recenzja wybierz Wyrazy bliskoznaczne.

Z pasków narzędzi:

Ikona wyrazów bliskoznacznych

Wyrazy bliskoznaczne

Przy pomocy klawiatury:

+ F7


warning

Słownik wyrazów bliskoznacznych nie jest dostępny dla wszystkich języków.


Bieżący wyraz

Wyświetla bieżący wyraz lub określenie pokrewne wybrane poprzez dwukrotne kliknięcie wiersza na liście Zamienniki. Można także wpisać tekst bezpośrednio w tym polu w celu wyszukania.

Strzałka w lewo

Przywraca poprzednią zawartość pola tekstowego "Bieżący wyraz".

Zamienniki

Kliknij pozycję na liście Zamienniki w celu skopiowania określenia pokrewnego do pola tekstowego "Zamień na". Kliknij dwukrotnie wpis, aby go skopiować do pola tekstowego "Bieżący wyraz" i wyszukać tekst.

Zamień na

Wyrazy znajdujące się w polu tekstowym "Zamień na" zastąpią pierwotny wyraz w dokumencie po kliknięciu przycisku Zamień. Tekst można również wpisać bezpośrednio do pola.

Język

Wybierz język słownika wyrazów bliskoznacznych. Możesz zainstalować języki z biblioteką słownika wyrazów bliskoznacznych ze strony internetowej Rozszerzenia.

Prosimy o wsparcie!